Tag Archives: all glass water bottle

Peer Gynt

Peer Gynt er et dramatisk dikt av Henrik Ibsen, skrevet i 1867 og uroppført som skuespill på Christiania Theater i Christiania 24. februar 1876 med musikk av Edvard Grieg. Peer Gynt er det mest kjente norske teaterstykket gjennom tidene, og blir fremdeles spilt over hele verden, både i klassisk nasjonalromantiske og i kunstnerisk eksperimentelle oppsetninger. Dikteposet er språklig mesterlig, inneholder komplisert psykologi og rik symbolikk, men har likevel en lett tilgjengelig ytre handling. I det «filmatiske manuset smelter poesi sammen med samfunnssatire og realistiske scener sammen med surrealistiske». Både fortellingen, som delvis foregår i et norsk bondemiljø på 1800-tallet, og beskrivelsen av hovedpersonen, storløgneren Peer Gynt, har vært med på å forme bildet av tradisjonell norsk kultur og nordmenns oppfatning av seg selv og det typisk norske, enten det er sneversyn eller utferdstrang.

Hovedpersonen er basert på sagnfiguren Per Gynt, og Ibsen kunne trekke veksler på mange inspirasjonskilder. Spesielt stor innflytelse hadde vennen Paul Botten-Hansens fortellinger, Ibsens egne erfaringer fra stipendreisen gjennom Gudbrandsdalen i 1862 og sist, men ikke minst Peter Chr. Asbjørnsens Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn. Ibsen brukte også sin egen familie som bakgrunn for figurer i dette og andre skuespill; hovedpersonens far, Jon Gynt, anses å være basert på hans egen far Knud Ibsen – «sønnens dom over farens ødselhet lyder her både streng og bitter» – mens den respekterte Rasmus Gynt låner navn fra Ibsen-slektens egen stamfar, Rasmus Ibsen. I et brev til Georg Brandes bekreftet Ibsen at han hadde brukt sin egen familie og barndomserindringer «som en slags modell ved skildringen af livet i den rige Jon Gynts hus», mens han i et brev til Peter Hansen avslørte at hans egen mor, Marichen Altenburg, «med fornødne overdrivelser har afgivet modellen til Mor Åse». I portrettet av moren som Mor Åse bekrefter han søsteren Hedvigs «beskrivelse av en oppofrende og selvutslettende kvinne». En nærliggende tolkning av at Jon Gynt og Mor Åse er basert på hans foreldre, er at Peer Gynt er Ibsen selv; figuren har da også visse likhetstrekk med Ibsen i hans selvvalgte og årelange eksil, og dikteriske skaperkraft.

Peer Gynt ble skrevet i Roma, på Ischia og i Sorrento og ble utgitt 14. november 1867 i København. Førsteutgaven ble trykt i et opplag på 1 250, men etter fjorten dager ble ytterligere 2 000 eksemplarer trykt running belt malaysia. Dette store salget skyldtes først og fremst den suksessen skuespillet Brand hadde oppnådd.

Peer Gynt var det siste av Ibsens skuespill som var skrevet på rim. Ibsen ga det selv undertittelen et dramatisk dikt, og de fem aktene kalles handlinger. Det er skrevet som et lesedrama, og var i første omgang ikke beregnet til oppføring på scenen. Stykket har fantastiske elementer – i motsetning til de senere realistiske skuespillene til Ibsen. Det har blitt hevdet at først med fremveksten av moderne filmkunst vil det være mulig å yte dramaet rettferdighet på en måte som ikke kan oppnås på en teaterscene.

Stykket tok et oppgjør med en mentalitet Ibsen mente å kjenne igjen i den typiske nordmann. Slutten regnes som problematisk, men det har vært fremholdt at Solveig representerer verdier i den norske mentaliteten det kan være verdt å ta vare på, framfor de verdiene Peer viser når han er seg selv nok. Stykkets posisjon i Ibsens forfatterskap, og hvordan det representerer hans holdning til nasjonalromantikken, debatteres fortløpende.

Peer, en tjue år gammel gardmannssønn, blir tuktet av moren sin, Åse, fordi han har kommet tilbake fra reinsdyrjakt etter seks uker «uten børse, uten vilt». Peer kvitterer med å gi en sprudlende skildring av «bukkerittet» han har utført på fjellet. Åse er bare måtelig begeistret. Hun vet Peer er flink til å dikte ihop, men lite tess til annet enn å «ligge i gruen, rote rundt i kull og emmer». Han er en typisk askeladd-figur med dikterisk begavelse. Faren, Jon Gynt, satte formuen over styr, og endte på landeveien som kramkar. Åses ønske er at Peer skal løfte arven etter faren, noe han ikke er særlig interessert i. Åse minner ham på at Ingrid på Hægstad gård gjerne ville hatt ham, om han hadde villet det, og Peer slår til, selv om bryllupet med Mads Moen skal stå dagen etter. Han reiser til Hægstad med Åse i hælene. Hun vil hindre ham i å skjemme seg helt ut.

På Hægstad viser det seg at Ingrid har stengt seg inne på stabburet, og Mads, Brudgommen, klynker og klager over det. Til gårds er det også kommet en innflytterfamilie fra Hedalen. De er haugianere, og har to døtre, Solveig og lille Helga. Peer blir oppmerksom på Solveig og byr henne opp, men da hun forstår hvem han er, trekker hun seg skremt. Ryktet har gått foran ham. Peer har aldri sett ei jente som Solveig, og vil gjerne snakke mer med henne, men da hun trekker seg, tar han til takke med brennevin isteden, og da Solveig kommer igjen er han full. Brudgommen kommer tilbake og spør Peer om hjelp med Ingrid, og Peer svarer med å røve bruden til fjells, mens bonden sverger hevn.

Peer vraker Ingrid etter en natt med henne, og nå er det hun som sverger hevn. Peer vil ikke ha henne, og sammenligner henne med Solveig – til slutt er det bare hun som holder mål: «Djevlen stå i alle kvinner, uten én!» Solveig, mor Åse og Solveigs foreldre leter etter ham, mens Peer ser at han er jaget av hele bygda. Mens han er der oppe får han selskap av tre seterjenter som lokker ham med seg til en vill natt i selet, og dagen etter er han i tung bakrus. Han hallusinerer, og slår seg i svime mot et fjellstykke all glass water bottle.

Resten av akten er en drøm Peer har. Han møter en grønnkledd kvinne (huldra), som sier hun er datter av Dovregubben. Peer slår frampå med at han er kongssønn, og sammen rir de inn i Dovregubbens hall. Her krever Dovregubben at han skal bli som en av dem, et troll, og Peer går med på mange av kravene trollkongen stiller. Et av dem er at han skal være seg selv – nok! Dette er trollenes slagord og våpenmerke. Peer trekker seg imidlertid i siste liten da han skjønner han må gjøre et endelig valg (å la seg snitte i øyet slik at han ikke lenger kan skjelne rett fra galt). Da krever Dovregubben at han skal ta ansvar for det barnet datteren hans bærer på – skapt av begjær (Peer har ikke rørt henne). Peer nekter og avslører seg som den han er, og blir nærpå drept av småtrollene, inntil klokkene kimer etter ham. Trollene rømmer, og han våkner i stummende mørke, og i kamp med et vesen som kaller seg «meg selv» eller «den store bøygen». Peer finner ikke form på det, og blir stadig tvunget til å «gå utenom», noe han gjentar for seg selv gjennom resten av stykket. Til slutt roper han på Solveig, og klokkene ringer etter ham. Bøygen forsvinner, og Peer våkner utenfor en seterbø. Lille Helga er kommet med mat til ham, og Solveig har sendt henne. Peer gir henne en sølvknapp til minne om seg.

Peer er fredløs på fjellet. Han bygger en hytte han kan bo i, og mens han arbeider med det, kommer Solveig til ham, og sier at hun har brutt med sin familie og valgt å være hos ham resten av livet. Peer blir jublende glad for dette, og ber henne gå inn i hytta. Med det samme hun er innenfor, kommer en «gammelaktig kvinne» til ham med en stygg guttunge i hånda. Hun presenterer seg som den grønnkledte, og sier Peer skal ta ansvar for ungen, som har vokst ganske raskt. Hun truer ham og sier hun kommer til å være der hver gang han er sammen med Solveig. Dette kan Peer ikke fri seg fra, og han minnes de andre jentene han har hatt. Han velger straks å «gå utenom», det vil si å rømme. Når Solveig spør, svarer han at han har noe tungt å hente. Men han ber henne vente på ham, og det sier hun seg villig til.

Peer rekker såvidt ned igjen til Åses dødsleie, og dikter en visjon av noe han tror er Paradiset, før han reiser ut av landet.

Peer er blitt en holden forretningsmann med et kobbel av internasjonale venner. Han har slått seg opp fra ingenting, og har drevet med slavehandel, misjonering, salg av gudebilder, etc. Han lever etter regelen om at «den som ei gjør ondt, gjør godt», og holder alltid med den som ser ut til å vinne. Han er opportunistisk og kynisk, og vennene svikter ham til slutt, og lar ham stå igjen på stranda uten skip. Han ser imidlertid skipet gå i lufta og forsvinne i havet.

Peer finner de stjålne klærne etter en beduinhøvding, og blir mottatt som den gjenkomne profet når han viser seg for de lokale stammene. Han prøver å forføre Anitra, høvdingens datter, men lykkes bare måtelig, før han blir ranet igjen, og står der som den han var. Da bestemmer han seg for å bli historiker i stedet, og reiser til Egypt, mens han postulerer at «kvinnene, de er en skrøpelig slekt» (rett etter denne replikken kommer Solveigs sang).

I Egypt hører han Memnon-støtten synge, og møter Sfinksen i Giza. Han spør sfinksen som han spurte Bøygen, «hvem er du», og straks møter han Begriffenfeldt, forstanderen for dårekisten i Kairo. Her, får han vite, skal han utropes til keiser på «selvets fundament» fordi han har løst sfinksens gåte. Han bryter sammen til slutt, og roper etter «alle dårers formynder», dvs. Gud.

Peer er på vei hjem til Norge etter mange års utlendighet. Han er blitt en gjerrig og gretten gammel knark, med lite annet enn menneskeforakt i seg. På båten møter han den fremmede Passasjer, som ønsker å låne liket hans når han er død. Det blåser opp til storm og skipet forliser. Peer redder seg i land på bekostning av livet til skipskokken: Den hvelvede livbåten bærer bare en.

Vel hjemme kommer Peer først til en begravelse hvor presten beretter om en mann som sviktet nasjonen ved å unndra seg krigen, men som på den andre siden gjorde en livsinnsats for å berge sin familie. Så kommer Peer til Hægstad hvor det er auksjon. Ingrid er død, og han møter igjen Mads Moen og smeden Aslak, som giftet seg med Ingrid etter at hun kom ned fra fjellet. Peer auksjonerer bort fantasielementer fra sitt eget liv. Han får høre ryktene om at Peer Gynt er hengt i utlandet. Ingen kjenner ham igjen.

Oppe på heia blir han plaget av røster som minner ham på det han ikke gjorde med livet sitt: Sanger han ikke sang, verker han ikke øvde, tårer han aldri felte, spørsmål han aldri stilte. Han møter også mor Åse igjen, som anklager ham fordi hans paradisvisjon var lite annet enn en gal vei til himmelen. Deretter møter han Knappestøperen, som forteller ham at han har forspilt livet sitt, og må smeltes om, fordi «Mester», altså Gud, ikke vil la åndelig materiale («metallverdi») gå til spille. Han har verken vært dydig eller syndig nok til å få et hinsidig liv i henholdsvis himmelen eller helvete. Peer ber om henstand, han vil dokumentere, gjennom vitners attester, at han har vært seg selv. Han møter Dovregubben på pengejakt, og ber ham om en slik attest, men Dovregubben mener bestemt at Peer har levd livet som et bergtroll, en egoist. Han blir skrytt opp i været av trollenes aviser, som snakker om «det trollelig-nasjonale»: «Vårt nok gir trollets stempel til mannen, og så nevner han deg som eksempel».

Peer går tilbake på det med å være seg selv, og når Knappestøperen møter han igjen «på en korsvei», ber han om lov til å finne en prest, slik at han kan bekjenne sine synder. Han møter en presteskikkelse som imidlertid viser seg å være djevelen. Djevelen forteller ham at han er «halvt utvisket», og ikke skikket til å komme til Helvete. Peer lurer ham, og kommer gradvis nærmere Solveigs hytte, som han selv har bygd. Han finner en løk, og skreller den for å finne kjernen, men den er ikke å finne – han skjønner han selv er uten kjerne, og begynner å erkjenne at livet hans er bortkastet. Han har ikke gjort noe alvorlig, alt var halvveis. Til slutt forstår han at det bare er Solveig som kan gi ham «synderegistret». Han går endelig tvers igjennom, til henne, og krever at hun skal tilgi ham det gale han har gjort. Men Solveig har tatt vare på bildet av den han skulle ha vært, og det er det hun forholder seg til. «Intet har du syndet, min kjæreste gutt». Peer forstår ikke og tror han er fortapt. Til slutt stiller han endelig gåten: «Hvor var jeg som den hele, den sanne? Hvor var jeg, med Guds stempel på min panne?» Solveig svarer: «I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet». Peer synker til slutt sammen i armene hennes, mens hun synger over ham.

Bak veggen står fremdeles knappestøperen og venter på ham ved den siste korsveien. «Og så får vi se om – jeg sier ikke mer».

Peer Gynt hadde urpremiere på Christiania Theater 24. februar 1876, med Henrik Klausen som Peer. Senere er stykket oversatt til en lang rekke språk og er blitt oppført på scener over hele verden. Det er fortsatt et av verdens mest spilte teaterstykker.

Den mest kjente versjonen av Peer Gynt er de årlige oppførelsene under Peer Gynt-stemnet ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen. Forestillingene ved Gålåvatnet var i regi av Svein Sturla Hungnes fra 1988 til 2013, og ble spilt for siste gang på sitt 25-årsjubileum i august 2013. I 2014 var det en ny forestilling ved Gålåvatnet, med Erik Ulfsby som regissør og Mads Ousdal som Peer Gynt.

Ibsens Peer Gynt har også flere ganger vært oppført av Agder teater i et steinbrudd i Fjæreheia ved Grimstad, i regi av Bentein Baardson.

Repertoardatabasen på ibsen.nb.no har pr. 17. mars 2014 registrert 9670 oppsetninger av Peer Gynt fra urpremieren i 1876 og frem til i dag.

Da Peer Gynt ble uroppført på teater i 1876, var det til Edvard Griegs velkjente musikk. Grieg var likevel ikke den første til å sette musikk til Ibsens drama. Allerede i slutten av 1860-årene skrev svenske August Söderman (1832–1876) en rekke stykker for sang og klaver til verket.

Harald Sæverud (1897–1992) komponerte i 1947 scenemusikk (opus 28) til Hans Jacob Nilsens nyinnstudering av Peer Gynt. Denne ble uroppført på Det norske teatret 2. mai 1948. Sæverud skrev om musikken til konsertversjonen Tolv orkesterstykker fra musikken til Henrik Ibsens Peer Gynt i 1948 og som to orkestersuiter i 1947.

Andre norske komponister som har skrevet scenemusikk til Peer Gynt, er Arne Nordheim (1931–2010) i 1969 og Håkon Berge (født 1954) i 1978.

I 1938 skrev den tyske komponisten Werner Egk (1901–1983) en opera med tittelen Peer Gynt. Etter oppføringen av Egks versjon, som ble uroppført i november 1938, skrev propagandaminister Joseph Goebbels i sin dagbok 1. februar 1939 «Jeg er svært begeistret og det samme er Føreren. En nyoppdagelse for oss begge.»

I 1979 tonesatte dessuten den sovjetrussiske komponisten Alfred Schnittke (1934–1998) Ibsens stykke som ballett.

Den nye teaterproduksjonen av Peer Gynt ved Gålåvatnet i 2014 hadde også fått et nytt musikalsk uttrykk. Kjetil Bjerkestrand skrev musikken ut ifra Griegs originale verk, men med et nytt friskt uttryk med vekt på rytmer som også kan utfordre publikum musikalsk. Mens tidligere forestillinger har hatt et orkester, komponerte Bjerkestrand for et ensemble på 7 musikere, som er en mer integrert del av forestillingen. Av de prominente musikerne på scenen i 2014 var blant annet Arve Tellefsen meat marinade tenderizer.

I 2014 fikk Ibsens dramatiske historie ny tekst i en samtidsopera med musikk og libretto skrevet av den estiske komponisten Jüri Reinvere (født 1971). Hans versjon hadde urpremiere på Den Norske Opera & Ballett 29. november dette året. Den tyske originalteksten ble gjendiktet til norsk av Tor Tveite. Oppsetningen av Reinvere operaen fikk blandet kritikk.

August Söderman skrev musikk til Peer Gynt sist på 1860-tallet

Edvard Grieg skrev musikk til Peer Gynt i 1876

Peer Gynt er filmatisert flere ganger:

Peer Gynt-parken er en skulpturpark på Løren i Oslo, anlagt for å hedre Henrik Ibsen. Peer Gynt-parken er en monumental presentasjon av en av Henrik Ibsens mest kjente skuespill, Peer Gynt, akt for akt. Peer Gynt-parken ble etablert i Ibsenåret 2006 av Selvaag, selskapet som står bak boligbyggingen i Løren-området. Enkelte av skulpturene i parken er bestillingsverk, mens de fleste er et resultat av en internasjonal skulpturkonkurranse.

Peder Olsen Hågå fra Vinstra var modell for Ibsens Peer Gynt-skikkelse. På Sødorp gamle kirkegård står en minnestein over Peer Gynt. Det første Peer Gynt-stemnet fant sted i 1928, og siden 1967 har stemnet vært arrangert årlig, som en feiring av den lokale Per Gynt i møte med Ibsens Peer Gynt. Under stevnet vises blant annet en friluftsoppsetning av skuespillet, og Årets Peer Gynt blir delt ut. Peer Gynt-gården, Hågå, som består av 15 gamle hus, er i dag åpen for publikum. Fra Vinstra starter dessuten «Peer Gyntveien» over Gålå til Gausdal og «Peer Gynts setervei» via Rondablikk til Kvam.

Byrådet i Oslo vedtok 14. desember 2006 at en ny kombinert ungdoms- og videregående skole på Bjørndal i Oslo skulle hete «Peer Gynt-skolen». Navnevalget var kontroversielt, da elever, det lokale bydelsutvalget, navnerådet, ungdomsrådet og eldrerådet ønsket et navn med lokal tilhørighet. Etter lang tids diskusjon gikk Bystyret den 28. mars 2007 imot dette navnevalget, og ba byrådet gjøre om avgjørelsen. Siden 2016 er skolen delt i Bjørnholt skole Bjørnholt videregående skole.

Skyssbåten «Peer Gynt» på Fyksesundet i Hordaland

Minnesmerke ved Sødorp kapell over Per Olsson Hågå, en kanditat til tittelen Den historiske Per Gynt

Catilina 1850 · Kjæmpehøjen 1850 · Norma 1851 · Sancthansnatten 1852 · Gildet paa Solhoug 1855 · Fru Inger til Østeraad 1857 · Olaf Liljekrans 1857 · Hærmændene paa Helgeland 1858 · Kjærlighedens Komedie 1862 · Kongs-Emnerne 1864 · Brand 1866 · Peer Gynt 1867 · De unges Forbund 1869 · Digte 1871 · Kejser og Galilæer 1873 · Samfundets Støtter 1877 · Et dukkehjem 1879 · Gengangere 1881 · En folkefiende 1882 · Vildanden 1884 · Rosmersholm 1886 · Fruen fra havet 1888 · Hedda Gabler 1890 · Bygmester Solness 1892 · Lille Eyolf 1894 · John Gabriel Borkman 1896 · Når vi døde vågner 1899

153e régiment d’infanterie

Le 153e régiment d’infanterie de ligne (ou 153e RI) est une unité de l’armée française.

** devint par la suite général de brigade.*** devint par la suite général de division.
**** devint par la suite général de corps d’armée ***** devint par la suite général d’armée.

Colonels tués ou blessés en commandant le régiment pendant cette période :

Officiers blessés ou tués en servant au 153e entre 1808 et 1814 :

LA CAMPAGNE DE FRANCE

Le 10 janvier 1814, « les alliés » pénètrent sur notre territoire, la campagne de France commence. Les faibles effectifs du Régiment expliquent le rôle modeste qu’il va jouer au cours des derniers combats de l’Empire. On le retrouve à Liège le 15 janvier 1814, à Givet le 22, 1e 2 février à Chalons que le 5e Corps reçoit l’ordre de tenir. Les 4 et 5 février écrasé par le nombre, Chalons est évacué. Nos troupes épuisées atteignent Épernay puis Château-Thierry.

Le Régiment ne compte plus qu’une centaine d’hommes lorsqu’il arrive à Meaux.

Le 14 février, il quittait le combat. La troupe était versée au 14e de ligne, les cadres et l’Aigle avaient ordre de se rendre à Paris. En fait, ils rejoindront Orléans, point de regroupement de ce qui reste du 153e de Ligne.

La conclusion de la paix amène le licenciement du 153 » en juillet 1814.

Le 153e de ligne avait vécu un an et demi, il disparaissait avec l’Empire.

En 1914 ; Casernement : Toul ; 77e Brigade d’infanterie ; 39e division d’infanterie ; 20e corps d’armée

À la 39e Division d’Infanterie d’août 1914 à novembre 1918

4 janvier : Arrivée dans les tranchées dans le secteur de Vendresse à Moussy, préparation 16 avril : Assaut en premiere ligne >> secteurs occupés : Chivy,Ferme des Grelines,Braye en Laonnois, Ferme de Froidemont >> 25 jours de premiere ligne. 15 mai : Repli à Longeval-Barbonval au sud de l’Aisne puis départ vers Nancy.

25 juin : Ravitaillement à Jeandelaincourt au Nord de Nancy puis montée en premiere ligne près de Nonemy

Janvier, arrivée à Bras-sur-Meuse. Première ligne jusqu’au 15 mars dans les Secteurs de la Cote-de-Poivre, Ravin du Cul-brulé, Ravin du Cul-de-Chien, Carrière des Anglais prés de Vacherauville-sur-Meuse au Nord de Verdun, coups de main allemands baïonnette au canon et lance-flammes repoussés. Montée dans le Nord à pied durant 6 jours (Reims, Saint Quentin,Arras et Hazabrouk).

Offensive Allemande du 9 avril (utilisation d’obus à ypérite et 150 avions). Contenue. Mi-Avril défense du Mont Kemmel (Belgique) et du Mont Rouge en renfort des 28e et 39e RI. Offensive allemande du 25 au 29 avril contenue par le 153e. Mai : Cantonné à Couderkerque près de Dunkerque ensuite défense de Poperinge (Belgique). Juin : départ pour le nord de Paris, Cantonné à Gonesse.

Utilisation des Taxis parisiens jusqu’à l’Est de Château Thierry. Première Ligne dans les tranchées de Bonneuil, Mont Bonneuil all glass water bottle, Charly, Essomes et de la ferme de la Borde. Intégration des troupes américaines (15 soldats/compagnie). Attaque de la Cote 204 par 3 fois avec succès (beaucoup de prisonniers). Prise de Château Thierry et des villages environnants, l’ennemi s’étant replié. Contact avec l’ennemi à Verdilly qui est fait prisonnier, poursuite de l’avance jusqu’à la foret de Fère en Tardenois. En réserve des troupes américaines qui passent à l’assaut. Départ ensuite en Lorraine à Saint Mihiel.

En Aout, déploiement sur le secteur de la plaine de la Woevre à l’est du fleuve Meuse. Prise des villages de Gironville et de son fort, Girauvoisin, Saint Agnant les Cotes et Woinville. Offensive du 16 septembre sur les Cotes de Saint Mihiel, prise des villages Creue, Hattonchatel, Hattonville, ferme Saint Louis, bois de Hauteville. Derniers Bombardements allemands, armistice. Repli sur Nancy caserne molitor et ensuite relève des Américains dans la foret de Facq, le secteur de Nonemy, Port sur Seille. 15 novembre : Traversée des lignes ennemies et entrée triomphale dans la ville de Metz.

Il est dissous à Sarreguemines en 1922. Le 153e R.I est reconstitué en Sarre le 15 mai 1923 et rentre en France à partir de 1927 à Forbach et à Morhange. À la fin de l’année 1929, il est en garnison à Bitche où se trouve l’équipage de mitrailleurs (EM), les 2e et 3e bataillons. Puis à Saint-Avold le 1er bataillon. Le régiment est regroupé en 1931 à Bitche-ville, puis une compagnie à Bitche-camp. En 1933 avec le 23e R.I, il forme l’infanterie de la région fortifiée de la Lauter. En 1934, le 153e R.I passe à six bataillons. En 1935, il se dédouble pour donner naissance au 37e R.I and hooped football socks.F.

À la mobilisation du par le CMI 204 (Saint-Nicolas-de-Port) à partir du noyau actif du lII/153e régiment d’infanterie de forteresse « régiment de la Sarre » se détriple pour former l’infanterie du secteur fortifié de Rohrbach. Il compte trois bataillons de mitrailleurs, une compagnie d’équipages d’ouvrages, une compagnie d’équipages de casemates. Avec le 133e R.I water bottle steel.F, le 166e R.I.F d’ouest en est.

Le 153e RIF est engagé dans le sous-secteur du Légeret, en Moselle, ce qui inclut l’entière garnison du fort du Simserhof (876 hommes) issus du 3e bataillon, deux casemates, un observatoire, et trois abris.

Les unités d’intervalle comme le 37e, 153e et 166e R.I.F quittent leurs positions le pour se replier avec la Division de marche Chastenet. Le 153e s’installe face au nord sur le canal de la Marne au Rhin. Il se replie sur les Vosges, il doit déposer les armes le 21 et 22 juin. Les équipages d’ouvrages, restés sur places, ils doivent se rendre sur ordre le 30 juin 1940.

Le 153e R.I est engagé dans les Vosges et en Allemagne pendant l’hiver 1944-1945. Au printemps 1945 le 153e R.I forme ses hommes comme skieurs dans les Pyrénées à Lus, Barèges et Argelès-Gazost.

Le 153e R.I.M. (Régiment d’infanterie motorisée) à Munier il appartient à la 2e D.I.M. Bône Zone Nord-Est Constantinois 1961. Au village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, un poste tenu par le 153e Régiment d’infanterie motorisée (RIM), il assure la surveillance de la frontière dans la région de Souk Ahras, région de Constantine.

Au cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie, le 153e RIM constitue comme 91 autres régiments, les 114 unités de la Force Locale. Le 153e RIM forme deux unités de la Force locale de l’ordre Algérienne, la 407e UFL-UFO et la 409e UFLUFO composés de 10 % de militaires métropolitains et de 90 % de Militaires Musulmans à Lapaine et a Zarouria, qui pendant la période transitoire devaient être au service de l’exécutif Algérien, jusqu’à l’indépendance de l’Algérie. (Accords d’Evian du 18 mars 1962).

Au retour d’Algérie il prend garnison à Mutzig le 6 janvier 1963 au quartier Moussy.

En Yougoslavie d’avril 1992 à octobre 1992. La 1re compagnie du 153e R.I., composée de 74 casques bleus et commandée par le capitaine Lassallette, est la première unité française envoyée à Sarajevo. Elle a pour mission de protéger le QG de la FORPRONU, situé dans l’ancien PTT Building et d’escorter les observateurs de l’ONU ainsi que les négociateurs serbes et bosniaques.

Le 153e Régiment d’Infanterie à Mutzig au quartier Moussy est dissous le 31 juillet 1993, sous le commandement du Colonel Jean-Louis Georgelin remettant au général Arnold gouverneur militaire de Lille et commandant du 3e corps d’armée, le drapeau du régiment. Une stèle et un square porteront le nom du régiment. Le régiment était partie intégrante du plan de restructuration « Armées 2000 ».

Les deux quartiers Moussy à l’entrée de la ville, Clerc de l’autre côté de la ligne de chemin de fer, sont actuellement occupés par le 44e régiment de transmissions, régiment spécialisé dans la Guerre électronique, chargé en particulier de la mise en œuvre du CGEAT (Centre de guerre électronique de l’Armée de Terre) dont le gros des installations est situé sur la « Colline » qui domine la ville.

Les noms de huit batailles s’inscrivent en lettres d’or sur le drapeau, ainsi que l’inscription A.F.N.

Le drapeau du régiment est brûlé par son chef de corps en 1940 afin que celui-ci ne tombe pas dans les mains de l’ennemi. Les restes du drapeau ont été exposés dans la salle d’honneur du régiment colored water in glass bottles. Lors de sa refabrication, la bataille de Goldberg 1813 est oubliée. Cependant dans les documents d’avant guerre, celle-ci était bien mentionnée.

Sa cravate est décorée de la Croix de la Légion d’honneur reçu le 5 juillet 1919 comme son frère d’arme le 152e R.I., de la Croix de guerre 1914-1918 avec six citations à l’ordre de l’armée. Il a le droit au port de la fourragère à la couleur du ruban de la croix de la légion d’honneur décernée le 25 décembre 1918.

La pucelle du régiment écusson métallique, fond blanc, avec une ligne rouge diagonale un trèfle à 4 feuilles de couleur vert et surmonté de 3 petits triangles, qui représente les fortifications.

Le dernier insigne du 1.53, créé à la demande du Colonel d’Esclaibes. Ecu ancien à bordure d’argent, couleur de la cavalerie, eu égard à la présence de l’escadron antichar du 15.3, formé par le 31e Dragons.

D’émail blanc à bande d’émail rouge : Armes de la ville de Strasbourg. en cœur, trèfle à quatre feuilles d’émail vert, hérité des marques des véhicules du Régiment en 1914-1918, et l’on trouve sur tous les insignes portés au 15.3. En chef, le bastion d’argent à la Vauban rappelle que le Régiment fut unité de forteresse de 1935-1940.

Insigne homologué le 15 mai 1955 sous le N° G 1173.

Fabricant : A. Mardini, Arthus Bertrand, Drago, Fraisse, Y. Delsart

Sources et bibliographie