Tag Archives: dry pak waterproof

Kil (Kragerø)

Kil er et tettsted i Sannidal i Kragerø kommune i Telemark. Det ligger innerst (lengst nord) i Kilsfjorden, rundt 12 kilometers vei nordvest for Kragerø sentrum. Riksvei 363 går forbi Kil soccer cleats sock. Tettstedet har 947 innbyggere per 1. januar 2016.

Kilsfjorden er den fjorden som strekker seg lengst inn i landet i dette området. Kil var derfor viktig for både eksport og import siden båt var det viktigste transportmiddelet på den tiden. Eksporten av tømmer på 16–1700 tallet og is på 18–1900 tallet gav området gode inntekter og gjorde Kil til det første sentret for Sannidal og omlandet.

Sannidal var egen kommune, og Kil var kommunesentrum frem til sammenslåingen med Skåtøy og Kragerø kommuner i 1960. Her var det rådhus fabric pill remover, skole, bakerier, kolonialer og en rekke andre forretninger dry pak waterproof, samt en mengde bolighus.

Koordinater: