Tag Archives: football style t shirt

Langline

En langline er en line hvorpå der vha football style t shirt. af forfang monteres mange kroge med madding glass bottle top. Krogene anbringes med jævne mellemrum. Der findes to grundlæggende typer langliner, pelagisk langline og demersal langline, hvor der er forskel på anvendt udstyr og hvilke arter der fanges.

Fiskeri med langline kan foregå med alle størrelser af fiskefartøjer, fra en jolle til store industrielle langlineskibe LPP <40 m med 14 mand stor besætning. Fælles for disse er måden der fiskes på. Linen agnes, sættes i søen, og hives op igen i fartøjet, hvor fangsten bliver behandlet. På industrielle fartøjer passer denne cyklus med et døgn

Seattle Sounders FC Home NEAGLE 27 Jerseys

Seattle Sounders FC Home NEAGLE 27 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, og kan de mest effektive skibe sætte over 40.000 kroge i søen pr. cyklus. Før agneprocessen blev automatiseret i 1978 (Mustad Autoline system) blev al madding agnet med hånd, og besætningen var meget større på lineskibene, op til 23 mand insulated metal water bottle, og antal kroge sat i søen kun ca 25000/døgn. Linefiskeriet er blevet yderligere effektiviseret op gennem årene, da der foruden nye computerbaserede nautiske instrumenter også er er udviklet nye krogtyper og langliner (svirvel-liner).

Błotniak stawowy

     gniazduje

     występuje przez cały rok

     zimuje

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae).

Wyróżniono dwa podgatunki C. aeruginosus:

Zamieszkuje strefę umiarkowaną i subtropikalną – Europę poza Półwyspem Skandynawskim oraz środkową Azję. Najbardziej wysunięte lęgowiska znajdują się w północnej Afryce i na środkowym Wschodzie. Ptak wędrowny, północne populacje pokonują 5000 km. Przyloty od połowy marca i w kwietniu, a odloty od lipca do połowy października. Migracja nie charakteryzuje się wyraźną kulminacją. Populacja europejska zimuje w Afryce, a częściowo również na europejskich wybrzeżach Morza Śródziemnego.

Dawniej w obrębie gatunku wyróżniano podgatunek C. aeruginosus spilonotus zamieszkujący wschodnią Azję, obecnie jest on uważany za osobny gatunek – błotniak wschodni (Circus spilonotus).

Długie skrzydła i ogon. Ten drugi jest wąski i lekko zaokrąglony. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samica nieco większa od samca, ciemnobrązowa o kremowożółtej wierzchu głowy (przypomina hełm), gardle i przednimi brzegami skrzydeł. Ma częściowo jasne nadgarstki i plamę na piersi. Samiec ma brązowy grzbiet, trójbarwny wierzch skrzydeł – są popielatoszare z czarnymi ostro odgraniczającymi się końcami oraz jasną częścią środkową (patrząc od góry wygląda jak jasna smuga) i niebieskawopopielaty ogon, żółtobiałą głowę i pierś. Spód jest rdzawobrązowy. Nogi żółte, wokół oczu wyraźna szlara. Młode przypominają ciemnobrązową samicę football style t shirt, jednak ich głowa jest ciemna, jedynie z małą żółtą plamką na potylicy.
Wielkością dorównuje myszołowowi, choć ma smuklejsze ciało, węższe skrzydła i dłuższy ogon.

samce 0,3 – 0,6 kg
samice 0 best eco friendly water bottles,5 – 0,7 kg

Poza okresem lęgowym błotniak prowadzi samotniczy tryb życia, choć jego noclegowiska mogą mieć charakter zbiorowy. W swobodnym, niskim i powolnym locie skrzydła ma uniesione do góry na kształt płytkiego V. Zwykle przelatuje do kilku metrów wysokości nad obszarami o niskiej roślinności – łąkami, pastwiskami i polami.

Wszystkie błotniaki są ptakami terenów otwartych. Zasiedla trzcinowiska wokół jezior i stawów rybnych, torfowiska z zaroślami wierzbowymi, oczka wodne wśród pól uprawnych discount football jerseys, gęsto obrośnięte szuwarami tereny podmokłe, zbiorniki zaporowe, starorzecza, wiklinowe zarośla. Także glinianki i torfianki na otwartych przestrzeniach. Unika lasów. Ze względu na wzrost populacji zasiedla coraz mniej typowe siedliska, w tym mniej korzystne dla niego tereny rolnicze. Po okresie lęgowym żeruje nad ścierniskami i polami uprawnymi.

Gatunek monogamiczny, gniazdujący głównie w rozproszeniu. Pomimo to samce mogą niekiedy kojarzyć się z dwoma samicami. Dodatkowo jeśli dany obszar obfituje w pożywienia ptak gniazduje czasem tworząc luźne skupiska. W takim wypadku dana para broni jedynie najbliższych okolic swojej konstrukcji lęgowej przed innymi osobnikami tego samego gatunku.
W locie tokowym samiec często przekazuje pokarm samicy w powietrzu. Pełni on rolę prezentu.

W gęstych trzcinach ponad lustrem wody, ale też w turzycowiskach czy na ziemi twory płytką platformę z patyków, skrzypu i łodyg roślin wodnych, głównie z trzcin i tataraku. Od kilku dziesięcioleci coraz częściej lęgnie się na polach zbóż, rzepaku i na łąkach. Konstrukcja ma metr średnicy i 50 cm wysokości. Czasem unosi się na pływającej roślinności.

Wyprowadza jeden lęg w roku, składając w maju lub czerwcu 3 do 6 białawych lub niebieskawych jaj.

Jaja wysiadywane są przez okres 31–36 dni wyłącznie przez samicę. Samiec w tym czasie przynosi jej pokarm. W okresie lęgowym błotniaki polują głównie na młode ptaki, pisklęta i jaja. Oboje partnerów zajmuje się karmieniem. Potomstwo reaguje w zaskoczeniu na drapieżnika. Próbuje przestraszyć go położeniem się na plecach i wymachiwaniem szponami. Pisklęta, gniazdowniki, opuszczają gniazdo po około 35–40 dniach, kiedy stają się lotne, a po ok. 3 tygodniach od tego momentu są w pełni samodzielne (w tym czasie samica je jeszcze dokarmia). Większość ptaków za zimowiska udaje się do Europy Południowej i Afryki Zachodniej.

Drobne ssaki, głównie gryzonie jak piżmaki, ptaki (młode i dorosłe), płazy, w tym żaby, ryby i owady, a także jaja i pisklęta innych ptaków. Poluje nad polami, wydmami i łąkami, posługując się słuchem, podobnie jak sowy. Zdarza mu się też karmić padliną, np. martwymi wężami i ptakami. Ze względu na zbyt dużą powolność i lekkość nie łapie ptactwa domowego.

Poluje wypatrując ofiary w locie patrolowym szybując i krążąc na dużych powierzchniowo obszarach. Często zawisa przy tym w powietrzu. W wykrywaniu zwierzyny posługuje się słuchem, podobnie jak sowy. Na ofiarę spada z kilku metrów wysokości, chwyta ją szponami. Żeruje nie tylko nad wodami i przy pasach trzcin, gdzie gniazduje top reusable water bottles, ale też na łąkach i polach uprawnych. Ofiary małe i średniej wielkości chwyta na ziemi, ptaki wodne do rozmiarów kokoszki i łyski na wodzie i w trzcinach. Preferuje siedzące na jajach samice kaczek, kulików i perkozów. Rzadko łapie zdobycz w powietrzu i nie ściga ptaków w locie. Poza tym zdarza mu się wypatrywać zwierzyny siedząc na wysokich, widocznych dobrze obiektach.

Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wymaga ochrony czynnej. Zagraża mu pozbawianie go miejsc do gniazdowania i żerowania przez:

Natomiast ujednolicanie wiejskiego krajobrazu, intensyfikacja upraw niekorzystnie wpływają na populacje ofiar błotniaka, zuboża ich skład i zmniejsza liczebność. Poza tym wspomnieć należy o prześladowaniach błotniaków przez ludzi uważających je za szkodliwe jastrzębie. To powód przez który od wieków na wsi je tępiono i odławiano w różnego typu pułapki.

Gornji Žirovac

Gornji Žirovac (or Upper Žirovac) is a settlement in Croatia located on the hilly region of Banija, at the foot of the hill Kokirna, along the border with Bosnia and Herzegovina. It is known among the inhabitants of Banija as suva međa meaning dry boundary. It consists of several hamlets which generally follow the creek Žirovac with its occasional or permanent streams, its largest stream Radašnica, and smaller hills and valleys on which the village was placed. Villages usually receive a name according to the names of people who once lived there. So there are place names Carići, Drljače, Ljiljci, Poznanovići, Glušci, Španovići, Krnjajići, Čuglji, Ćorkovići, Suzići. Other toponims (oronyms, hydronyms) are of standard origin, so there are Hrastovača, Ribnik, Dabruša, etc. The houses are almost always located on the hills, partly because of the danger of flooding and partly for reasons of defense, since settlement was at (different) state borders throughout recent centuries.

The fate of the Gornji Žirovac is associated with a turbulent and violent past of the rest of Banija whose population for centuries gave birth, fought and died in the constant worry and conflict with the rulers who were claiming these areas, countries that were formed and disappeared, looting and devastation of various military units, bandits, disease, poor fruitful years, dying in foreign lands for various foreign rulers and to top it all, hard work in the countryside, and most of its existence being defined by Military Frontier.

Area around Gornji Žirovac was vibrant since the times of the Vučedol culture, the Illyrians and later the Romans, which is certainly due to the proximity of the mine Gvozdansko that existed from the earliest days and the fact that the communication of the time was mostly along river valleys (like Žirovac and Radašnica). However serious research has never been done around Gornji Žirovac itself. There are some remains of ruins, but it is not certain of what period or epoch have they been build. Although the hoards were found in some of the surrounding areas, in Gornji Žirovac none was reported.

Before the time of the Military Frontier, control of the whole area belonged to the landlords who bought, sold and replaced possessions until the appearance of the Turks. With the arrival of the Turks and in a series of their arrivals and departures, only a handful of soldiers were set by Zrinski family (last landloard family) in keep Zrin and Gvozdansko, often unpaid and in poor conditions. Thus Pounje (area around river Una) eventually became abandoned. We can expect that a similar fate happened to Žirovac but there are no records. Finally, the entire area came under Turkish rule and was under it for about 160 years.

During the period of Military Frontier, mass migrations of the population went on all the time in both directions and in several waves. First fleeing away from Turks, then those who collaborated with the Turks were fleeing after their fall, and in the second direction people fleeing from the vengeance of those arriving. Most were from Potkozarsko area and from the Sana’a basin.

In order to keep the residents, the Austro-Hungarian government awarded all to be free, with no obligation to any landlord, but under conditions that were not much easier: they were obligated to be prepared for military campaigns at any time, to work to restore roads and maintain fortifications. Often these commitments were too hard and sparked occasional rebellions.

Gornji Žirovac was just at the “dry border”, and during this time, its frontiersmen had built a series of roads and “Straža” (guard stations), which were part of the Austro-Hungarian defensive line, known as “cordon”. From a series of guard stations along the border, in the vicinity of Gornji Žirovac there were seven of them. In later years frequency of stations was reduced and only two or three remained, with one newly built – CP Radašnica, which was marked as “Kastell”, that is – of something greater importance. The existence of a larger fortress was not recorded, mostly because the peace treaties with the Turks forbid new fortifications of any larger scale in this area.

Economy

After the abolition of the Military Frontier, slow development of the region begins and the first civilian institutions are formed. Rural cooperatives open up and one of them in Gornji Žirovac. This is also the time of the fall of grain prices due to imports to Europe from USA, so times were getting harder for the population working in the primary economies. At the time, heavy emigration to America begins, but most of people left with the plans to return, as they were leaving their wives at home. From Banija villages, Žirovac was one of the strongest centers of emigration, which occurred in three waves during the period from 1901 to 1914 and the most at period of 1905-1906. Already in 1908 many of them returned, but due to poor agriculture year 1909, some of them went away back in 1910. The total of 1390 people from Žirovac (Upper and Lower) have gone to America.

Episode with Karadjordjevic

In a little-known episode, Peter Karadjordjevic who repeatedly stayed in Banija under the name of Peter Mrkonjić, arrived in Žirovac in 1876 during the insurrection in Bosnia and his men rallied along the “dry border” and reached the former CP Ćorkovača (which still existed at the time acorrding to the map of the third military survey), set camp and from there conducted incursions towards Bužim with his (as he said) two hundred people.

The First World War is another war that could not avoid people of Žirovac. Again they were soldiers, sent to fight for the Austro-Hungarian Empire again, for the most part on the eastern front (with Russia). After war end, another state is formed. This time it’s Kingdom of Yugoslavia.

During World War II, the whole place had suffered terrible casualties. After Germany occupied Kingdom of Jugoslavia in 1941, they helped Croats to proclaim Independent State of Croatia (NDH). Since the entire area at the time was populated in majority not with Croats but Serbian population, it was inevitable soon to expect that crimes throughout Banija, starting from Glina massacres come to Žirovac also. Thus, during 1942, a group of five hundred Ustaša breached to Žirovac and allocated 70 people and killed 25 on the spot, while the rest of those were taken to concentration camps.

All these events could not go away without response, so the people of Žirovac soon rebel and 22/08/1941 first unrest started football style t shirt. Organized uprising in Gornji Žirovac begins on 09/02/1941 when the communist party (KPJ) gathers people and organizes the first partisan squad. Squad eventually becomes part of the famous 7th Banija Brigade “Vasilj Gaćeša” and there was almost no resident of Žirovac who did not have had some of their own kin in partisans. Brigade found itself in the most important and the most violent battles of the war such as Battle of the Sutjeska which is why many of fighters were killed. From Gornji Žirovac alone as many as seventy partisans died. For them, at the primary school, a memorial plaque with names was erected.

After the war and the emergence of Yugoslavia, people felt that finally, after all these centuries of suffering, wars and foreign rule, peace finally arrived and sincerely perceived Yugoslavia as their own homeland which freedom they won. The standard improved and the population, though still poor and exhausted by wars, for the first time was no longer on the verge of starvation. People educated children for a variety of occupations, and some of them finished universities. Many found work in the surrounding towns in which industry appeared, such as Glina, Dvor, Petrinja or Bosanski Novi. Soon, with better standards and then secure jobs in the nearby industrial centers, new migration occurred – this time towards nearby towns.

At the same time, people never forgot their origins and organize donations and worked on their own to set up water supply to part of the village. At the end of the twentieth century, partly thanks to their voluntary work and money, new road was paved.

Events in Croatia in 1990 and 1991 did not bypass Gornji Žirovac. Village became part of the newly formed state of Republic of Serbian Krajina and circumstantial, again at the border as centuries ago.

In August 1995 Croatian Army begins Operation Storm. People from entire region were trying to escape and out of the only few possible routes, one led through Donji Žirovac towards Bosanski Novi. Streams of people from Banija were poaring to Donji Žirovac from the main road from the direction of Glina and from Kordun using narrow forest roads via Obljaj. Series of military attack of Croatian Army on the streams of refugees at Donji Žirovac to this day remained only as list of testimonies and no one has been charged.

Gornji Žirovac in 1995 became part of the present Croatia and people left.

According to census 2001. there were 19 people in Gornji Žirovac.

Today’s Gornji Žirovac is sparsely populated and remains of houses abandoned after 1995 are visible everywhere. But Gornji Žirovac had more buildings during its existence, yet today they are hardly noticeable.

In the northern part of the village, near the place where the Radašnica flows into Žirovac, there is a bridge still called The Church Bridge. The church is long gone, but once it was about a hundred meters north of the bridge at the crossroads. There was a small plain and foundations may still be noticeable. The tale is that the church was wooden, and according to some accounts, it allegedly burned down (although this oral tradition varies from source to source) and later built again, but in another place which turned out to be uphill, in the center of village Donji Žirovac. The church was called the Church of St. Petrus and on the Austro-Hungarian military map from 1753.g. is marked this way.

Location was probably . On the Austro-Hungarian map there is another church to the north, at the site of the present church in the Donji Žirovac. That church is not named on map, so one can only assume that the tale is correct, and that the other church was there the same time (possibly being built). However, according to tradition, the location near the bridge was also not the original location, and although the exact primary location is not known other that it must have been somewhere at the Kokirna hill, there are several locations where traces of earlier buildings existed buy football jerseys. Since everything is under-explored the story remains only in the oral tradition until serious ground work.

Gornji Žirovac at one point in its history had “the City”, which was some sort of military camp. The location is well known and it is on Carića hill, south of the cemetery, at the crossroads of the then road to Donji Žirovac to the north, to the south to Bužim and to the hamlets along the creek Žirovac to the east to Radašnica westward. It is not certain that this road (which went on top of the hill and to the city) was the main, but the location of camp certainly was such that they were able to control both road in the valleys along streams Žirovac and Radašnica.

On the Austro-Hungarian military maps, city is quite precisely drawn:

The city’s internal dimensions were 50x50m and in the middle there was an unknown object with dimensions 15x15m. It is possible that this is a well or some dwellings for soldiers (watchtower).

At present day, only a puddle remains where was well that never dry up, and some embankments. Trenches around the barracks are still in the woods and around the “city”.

The word Cordons Posten is of French origin and means a kind of guard post that exists at key points, at a distance from each other at most a few tens of minutes in which frontiersmen are on guard. It was built on the Military Frontier “dry” border in the 18th century by frontiersmen. Their positions are roughly known to thanks to the maps drown by Austria-Hungary Empire. Already in mid 19th century, their number is reduced to about one in four and later with the dissolution of the Military Border, posts were abandoned. Sketch of one (Cardak in Žirovac) exists today in a museum in Vienna. One of them (CP Ćorkovača), also played another role later in its history when Petar Karadjordjevic happened to arrive there in 1876.

All together, there were seven posts in the vicinity of Gornji Žirovac and it is not known if anything is left there, but it’s highly unlikely since all posts around Žirovac were probably all been made of wood.

At the Gornji Žirovac area there are a lot of remnants of the former stone structures, but none of them is officially recognized as a tower or a castle.

Around Gornji Žirovac there were three cemeteries for which we know for sure where they are, but it is possible that there may be some more unmarked places.

According to some oral tales, soldiers that were once at the “city” and died there were berried somewhere around the “city”.

There were many mills throughout the area juventus football shirt. In 1763 there were fifteen mills at least. Locations are known today, but they disappeared by the mid-twentieth century.

School in Donji Žirovac is in existence since 1899 (the bill of around 5,000 forints for its construction is saved) where people from Gornji Žirovac also went to school, and in the Gornji Žirovac, a new construction of school and teachers’ flat was planned in 1914, with the cost estimated 25,000 K, but by the beginning of Firs World War, only construction was completed. The school was built and it was in function until the end of the twentieth century.

Gornji Žirovac is connected with local road with what is today D6 road (Dvor-Glina-Vrginmost-Vojnić-E71).

Streams Žirovac and Radašnica are not navigable today, and the railroad never passed near (not even narrow-gauge railway), so the road transport was and still is the main form of transportation.

For the period of Roman and pre-Roman times there is no data for Žirovac, but we know that in Banija area activity certainly existed. Since at those times, people and goods were moving along river valleys, one can only assume that Radašnica and Žirovac saw some traffic. Later, the main transport route is the road Novi Grad – Glina through Donji Žirovac. That it is well marked on the map of 1763. At the end of the 19th century, road maps of Austro-Hungarian Empire show that now there is even an official trade road through Gornji Žirovac from south (from Bužim, BiH), to the north to Donji Žirovac (at the time, possibly monitored from CP Radašnica) and connecting to the road Novi Grad – Glina. By the early 20th century this road ceased to be important and today it is no longer possible to cross state border with BiH, and all that is left is almost non-passable forest road.

Although close to Gvozdansko and Majdan which since ancient times was a mining community as their names imply, around the Gornji Žirovac area there are no known traces of mineral exploatations. Last attempts to cataogue minerals were at the mid 20th century.

Gornji Žirovac is however rich in forest and in sources of spring water. Almost every hill has its spring. The result is a network of streams that flow into Radašnica, Žirovac and ultimately make part of the confluence of the Una River.

According to the story of Stevan Carića, there was an army unit in the camp that was poisened in 19th century. We do not know when, but someone threw poison into the water. If the proximity of the location of cam was to be dug, one could still find the remains of bones. The landfill has been dug a lot of years later and used to build barns and as Stevan saw while digging the country, he believes that this could also be a mass grave.

North of it and close to the location of ex garnison, there is a cemetery, but soldiers were not buried there.

Coordinates:

Sheep (video game)

PlayStation & Microsoft Windows
‹See Tfd›

Sheep is a strategy puzzle video game released for PlayStation, Microsoft Windows and Game Boy Advance. In 2001 it was released for OS X by Feral Interactive.

Sheep bears some resemblance to the video game Lemmings. The player can choose between 4 herders, the people Adam Halfpint and Bo Peep, and the dogs Motley and Shep.

The player must then guide sheep of 4 types (Factorial, Longwool, NeoGenetic, and Pastoral), actually aliens from the planet Ovis Aries, through a series of obstacles to the finish line in the level.

There are a series of different worlds, starting with Polygon Farm and on to others, such as Village Fete and Lost in Space. If you collect all the golden sheep trophies in a world, you get to play a bonus game biodegradable water bottles, devised from some other football style t shirt, like Snake (in this version, you are riding a sheep, and have to collect the trapped sheep in bubbles) healthy reusable water bottles.

The obstacles between you and victory vary from world to world, including tractors, knights stainless steel water bottle brands, archers and demonic chefs. Eventually, you must thwart the schemes of the mad scientist Mr. Pear and his hench-cows.

Sheep received mixed reviews. Aggregating review websites GameRankings and Metacritic gave the PlayStation version 74.14% and 71/100, the PC version 74.08% and 73/100 and the Game Boy Advance version 69.67% and 67/100.

John Knowles Fitch

John Knowles Fitch (February 15, 1880 – May 1943) was the founder of the Fitch Publishing Company, and developed a financial securities rating system from AAA to D. Fitch ratings are used as a tool in the business of credit rating, usually behind Moody’s ratings and Standard & Poor’s ratings.

Fitch’s father was Francis Emory Fitch (September 15, 1850 – 1910), his mother was Cornelia Knowles (graduated Vassar College 1873). He was born in Bridgeport, Connecticut and while he was still a child, his parents moved to Brooklyn, New York, where they remained until 1891. They moved at that time to Passaic, New Jersey. He attended the Friends School in Brooklyn, and later the public school of Passaic. Following his graduation from Columbia University, which he entered in June 1902, he married Lillian L. Whitehead on June 15, 1905. She was the daughter of Reverend M. J. H. Whitehead, pastor of the North Reformed Church of Passaic, New Jersey. They resided in Passaic for several years, and then took up residence in Upper Montclair, New Jersey glass bottle lids.

Shortly after his graduation from Columbia University, Fitch bought a well-known florist shop located on Broadway and 22nd Street in New York City. He took correspondence courses in a variety of subjects, including advertising.

Following the death of Mallory Knowles Fitch football style t shirt, his elder brother, John Fitch sold his florist business and worked with his father in the printing business at 47 Broad Street, New York City. After the death of his father in 1910, the business was incorporated under the name of Francis Emory Smith Inc., and was located in the Fitch Building at 138 Pearl Street, near the corner of Wall Street in New York City. Upon the incorporation of this company, John Knowles Fitch became its president. On December 24, 1913, Fitch founded a new corporation named The Fitch Publishing Company, Inc. of which he was president. The main offices of this company were also located in the Fitch Building.

Among the Fitch Publishing Company’s publications were the Fitch Bond Book, the Fitch Stock and Bond Manual, and other services furnishing daily and weekly statistics on the New York Stock Exchange and the American and Canadian corporate security field.

Fitch was president of the Alumni Federation of Columbia University, and during World War I aroused interest among his classmates to raise funds to purchase and equip and ambulance to be sent to France for the soldiers. His hobbies included yachting and golfing. He sailed his yacht Bavois to the coast of Labrador to visit scenes made famous by Sir Wilfred Grenfell.

John Knowles Fitch and his wife, Lillian Whitehead, had three children: John Knowles, Jr. (born April 17, 1906, died January 21, 1998); and twins Marjorie and Muriel (born 1907).