Tag Archives: stainless steel water

Dutch Gap Canal Lights

none

The Dutch Gap Canal Lights were built to mark the ends of Dutch Gap Canal, now called Dutch Gap Cutoff, which is a 34 nautical mile (1.4 km; 0.86 mi) cut across the base of an oxbow in the James River between Hopewell and Richmond, Virginia. They were on Farrar’s Island waist pack water bottle, on the south side of the river.

The first two structures were small wood frame towers similar in design to the Jordan Point Light, together with a keeper’s house, which were built in 1875 phone holder while running. The second tower washed away in December 1878; the first had been lost earlier. Both were replaced by lights on posts. The keeper’s house was threatened by erosion of the cliff and was moved inland in 1890.

In 1910 the lights were replaced by fixed lights glass water bottle looks like plastic. Their function survives stainless steel water, in modern form, as lights on skeleton towers, both with the characteristic Quick Flashing Green, numbers “151” and “155”, Light List numbers 2-12705 and 2-12735. The coordinates shown are for light 151 which is actually in the river. The original light was on the bank to the south.

Tierp

Tierp är en tätort i norra Uppland och centralort i Tierps kommun, Uppsala län. Orten ligger mellan Uppsala i söder (60 km) och Gävle i norr (50 km).

Tierp växte fram som ett stationssamhälle efter att järnvägsstationen och Ostkustbanan invigts 1874. Namnet kommer från Tierps socken där stationen anlades sex kilometer nordost om Tierps kyrka.

Stationen var belägen på byn Bäggebys ägor, men samhället har senare vuxit till att inkludera även andra byars ägor, bland annat Åskarby och Svanby.

Efter järnvägsstationens etablering växte samhället till att bli en centralort för norra Uppland och jordbruksbygderna omkring och blev småningom det största samhället mellan Uppsala och Gävle. År 1917 fanns här 1&nbsp signed goalkeeper gloves;200 invånare, postkontor, läkare, apotek stainless steel water, två hotell high football socks, avdelningskontor för Stockholms handelsbank och Mälarprovinsernas bank, många handlande och hantverkare, tre mekaniska verkstäder, snickerifabrik, gjuteri med flera fabriker, ångsåg, kvarn, två mejerier och en tidning. Även tingsrätten flyttade dit och bildade det som blev Tierps tingsrätt (sammanslaget i Uppsala tingsrätt 2005).

Genom sitt läge vid motorvägen E4 drygt halvvägs mellan Uppsala och Gävle och med en järnvägsstation där alla lokaltåg ( Upptåget ) och flertalet regionaltåg stannar har Tierp under senare årtionden utvecklats till en pendlingsort.

Tierp ligger vid Tierps sockens gräns mot Tolfta socken. Efter kommunreformen 1862 ingick den förstnämnda socknen i Tierps landskommun där Tierps municipalsamhälle inrättades 3 augusti 1888. Orten med kringområde utbröts ur denna landskommun 1920 och bildade Tierps köping som 1952 införlivade Tolfta landskommun. 1971 uppgick Tierps köping i Tierps kommun där Tierp sedan dess är centralort.

I kyrkligt hänseende hörde orten före 1962 till Tierps församling, därefter till Tolfta församling.

Orten ingick till 1884 i Tierps tingslag, därefter till 1971 i Uppsala läns norra domsagas tingslag. Från 1971 till 2005 ingick Tierp i Tierps domsaga (före 1 april 1980 benämnd Uppsala läns norra domsaga) och orten ingår sedan 2005 i Uppsala domsaga.

Större företag på orten är Atlas Copco, Elastolan, samt Tierps järnbruk som är mest känd för sina brunnslock men som även levererar gjutgods till vägar, järnvägar, flygplatser och sjöfart och har tillverkat gjutgods i mer än 100 år. Tidigare fanns det 2004 nedlagda bageriet Pricks.

Hus vid Centralgatan

Gammelgården

Nathanaelskyrkan

Vid Tierps järnbruk