Tag Archives: thermos water bottle dishwasher safe

Mandatory Palestine national football team

The Mandatory Palestine national football team (Hebrew: נבחרת ארץ ישראל בכדורגל, Nivheret Eretz Yisrael Bekhadurgel– lit. “Land of Israel national football team” stainless steel drink containers; also: התאחדות ארץ ישראלית למשחק כדור-רגל, Hitachduth Eretz Yisraelit Lekhadur Regel – lit. “The Land of Israel Association of Football”) represented the British Mandate of Palestine in international football competitions and was managed by the Eretz Israel Football Association.

The team used to play in the Maccabiah Stadium and Hapoel Ground, both are located in Tel Aviv, Israel.

Football was introduced to Palestine by the British military during its occupation of the territory in World War I. After the war, the sport’s development was continued by “European Jews who had been exposed to soccer in their native countries”. Palestinian Arabs, specifically those of Islamic beliefs, refrained from participating in football’s early formation due to their resistance to “Western cultural institutions” best vacuum thermos.

The Eretz Israel Football Association was founded in August 1928 and applied for membership in FIFA. It was accepted to FIFA on 6 June 1929 as the Eretz Israel Football Association. It was the first of 14 sports organizations which absorbed hundreds of leading sportsmen who immigrated in the wake of antisemitism in Europe drinking water from glass bottles.

Mandatory Palestine end up playing five international games before the end of the British Mandate in 1948 which resulted in Israel independence thermos water bottle dishwasher safe. During those five games, the national team fielded only Jewish players. Three anthems were played before each match: the British “God Save the Queen”, the Jewish (and future Israeli) “Hatikvah” and the opposing team’s anthem.

In 1948 the team became, officially, the national team of Israel.

Egypt qualified for the final round.

Greece qualified for the final round.

16/3/1934 and 6/4/1934
Coach: Egon Pollak, Shimon Ratner

22/1/1938 and 20/02/1938
Coach: Egon Pollak

22/01/1940
Coach: Arthur Baar

Jegor i Opizdenevsjie

Jegor i Opizdenevsjie var et sovjetisk/russisk psykedelisk rockeband som var aktivt mellom 1990 og 1993, grunnlagt av Jegor Letov i Omsk, Sibir. Bandets musikalske uttrykk stod i kontrast til det harde, dystre lydbildet fra Letovs tidligere prosjekt, Grazjdanskaja Oborona.

Prosjektet ble født som et resulat av en sterk spirituell og følelsesmessig oppvåkning hos Jegor Letov, som i denne perioden opplevde store omveltninger på et personlig plan. Med Sovjetunionens fall som bakteppe, ble Letov rammet av akutt hjernebetennelse og i mai 1991 tok hans eks-kjæreste og musikerkollega, Janka Djagileva, selvmord. Han utforsket tilstander for å utvide bevisstheten, eksperimenterte med magi, dro på turer i Uralfjellene hvor han brukte psykoaktive stoffer.

Låtmaterialet fra Jegor i Opizdenevsjie preges også av et psykedelisk lydbilde. Musikken bærer preg av Letovs forkjærlighet for amerikansk garasjerock og psykedelisk musikk fra 1960-tallet, samt post-punk fra 1980-tallet. I tillegg finnes det enkelte støyrock-elementer i musiken, som var typisk for Grazjdanskaja Oborona.

Bandnavnet, Jegor i Opizdenevsjie, er svært grovt på russisk hvor ordet «opizdenevsjie» har rot i flertallsformen av ordet «pizda». Ordet «pizda» er en vulgær thermos water bottle dishwasher safe, slangform for det kvinnelige kjønnsorgan. Jegor i Opizdenevsjie kan oversettes til «Jegor og forfittede» på norsk. Bakgrunnen for dette grove bandnavnet var, å gjøre det så vanskelig å bli omtalt i massemediene som mulig . Dette var i følge Letov for å beskytte seg seg fra det opportunistiske karrierejaget, som hadde begynt å få fotfeste i Sovjetunionen på denne tiden. På albumet Psikhodelija Tomorrow, som ble gitt ut i 2002 etter bandets oppløsning, er de kreditert som bare «Opizdenevsjie»

En måned etter Grazjdanskaja Oboronas siste konsert i Tallinn, Estland den 13. april 1990, begynte innspillingen av det som skulle bli Pryg-skok. Albumet Khronika pikiruyusjtsjego bombardirovsjtsjika av Kommunizm, et annet Letov-prosjekt fluff remover for clothes, hadde blitt ferdigstilt mars 1990 og regnes som den musikalske forgjengeren til Jegor i Opizdenevsjie. Mye av det psykedeliske visesang-preget herfra ble videreført og selv noen av sporene skulle ende opp på framtidige album av Jegor i Opizdenevsjie.

Deres første album, Pryg-skok, ble spilt inn i Grob-studioet mellom mai og juni i 1990. Letov hadde fått med kjernen fra Grazjdanskaja Oborona, Konstantin Rjabinov og Igor Zhevtun, som rullerte på å spille ulike instrumenter. Plata var i følge Letov spesielt inspirert av sekstitalls-gruppa Love. Etter å opprinnelig ha blitt publisert som magnitizdat i 1990, ble albumet trykket på vinyl i 1992 da mulighetene åpnet for det i kjølvannet av Sovjetunionens fall. Bandnavnet var ikke å finne på omslaget, men det fulgte med et klistremerke med bandnavnet som kunne klistres på et angitt sted på coveret. Under innspillingen av albumet gjorde besetningen ingen intervjuer og takket nei til konsertforespørsler, noe som skulle forbli vanlig praksis i prosjektets levetid.

Innspillingen av oppfølgeren, dobbeltalbumet Sto let odinotsjestva, tok betydelig lengre tid og varte fra januar 1991 til juni 1992. I tillegg til besetningen fra forgjengeren, deltok Letovs daværende kjæreste Anna Volkova og Aleksander Rozhkov på albumet. Albumet kom ut på vinyl i april 1993. Albumet ble ansett av Letov selv for å være et av de beste albumene i han laget samt for å utgjøre kjernen i hans kreative virke.

I juli 1993 ble en rekke med nesten utelukkende instrumentaler spilt inn Grob-studioet av besetningen fra Sto let odinotsjestva. Først i 1999 kom Letov tilbake til disse innspillingene, hvorpå han mikset og mastret albumene Disse ble ikke utgitt før i 2002 som albumet Psikhodelija Tomorrow.

I den 6. oktober, 2005 ble restaurerte utgaver av Pryg-skok og Sto let odinotsjestva utgitt.

The Mall (Cleveland)

The Cleveland Mall is a long public park in downtown Cleveland, Ohio. It was conceived as part of the 1903 Group Plan by Daniel Burnham, John Carrère, and Arnold Brunner as a vast public space flanked by the city’s major civic and governmental buildings, all built in the neoclassical style. Many of those buildings were built over the following three decades, including the Metzenbaum Courthouse (1910), Cuyahoga County Courthouse (1912), Cleveland City Hall (1916), Public Auditorium (1922), the Cleveland Public Library main building (1925), and the Cleveland Public Schools Board of Education building (1931). Other buildings include Key Tower, the Global Center for Health Innovation, the Hilton Cleveland Downtown Hotel, and the Federal Reserve Bank of Cleveland.

In the spirit of the City Beautiful movement, formerly seedy areas were transformed into a “magnificent civic center” goalkeeper gloves custom, which was supposed to be crowned by the Union Terminal at the north end of the mall, on the shores of Lake Erie. However, the location of the station was eventually moved south and west, to Public Square, where it was finally born as the Terminal Tower. Even though the plan was never fully carried out, it was one of the few City Beautiful plans to be realized to a large extent, and remains one of the most complete examples in the United States. The Mall was added to the National Register of Historic Places in 1975.

The Mall is divided into three sections, known as Malls A, B, and C. Mall A, the southernmost, is officially named Veterans’ Memorial Plaza, and Mall C was dedicated as Strawbridge Plaza in 2003. The Memorial Plaza, between Rockwell and St. Clair Avenues, is the site of the Fountain of Eternal Life, also known as the War Memorial Fountain. The Cleveland Convention Center was built underneath Malls B and C in 1964. In 2010 the county purchased the underground convention center from the city as part of a project to completely rebuild it in conjunction with constructing the Global Center for Health Innovation and the Hilton Cleveland Downtown Hotel on the former site of the Cuyahoga County Administration Building across from Mall B. The new convention center opened in 2013 and has underground connections to Public Auditorium and the Global Center for Health Innovation. The Hilton officially opened in June 2016. Mall B and Mall C reopened after construction as predominantly grassy areas, with Mall B reaching 27 feet above sidewalk level over the entrance to the Cleveland Convention Center along Lakeside Avenue.

Cleveland Public Art has sponsored a series of temporary public art installations on Mall B. In 2004, New York artist Brian Tolle installed For the gentle wind doth move Silently, invisibly thermos water bottle dishwasher safe. The work featured eight nine-foot-tall styrofoam neoclassical urns standing atop pedestals, warped to reflect actual wind data collected from Lake Erie. The sculptures were taken down in 2006. In May 2008, Peter North and Alissa North of North Design Office in Toronto installed a work titled The Verdant Walk. It features plantings of native grasses and seven fabric-covered sculptures. The sculptures are illuminated at night via a solar-powered LED system. They will remain in place until 2010.